e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

Zapisy na szczepienie od poniedziałku do piątku:

telefonicznie w godz. 8.30 – 18.00 pod nr tel.: 22 182 25 80 wew. 8

podczas wizyty w Poradni Dzieci Zdrowych

W Polsce szczepienia ochronne są realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO, tzw. kalendarz szczepień), który jest co roku aktualizowany. Dokument ten porządkuje kwestie wieku i zakresu wykonywanych szczepień ochronnych i uwzględnia:

  • szczepienia bezpłatne (tzw. obowiązkowe) realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat
  • szczepienia odpłatne (tzw. zalecane) – wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony dziecka lub zmniejszenia liczby zastrzyków, ale nie są refundowane z budżetu państwa.

Aktualny kalendarz szczepień w załączniku

Uwaga!

W odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie bezpieczeństwa przechowywania szczepionek informujemy, że szczepionki w naszej Przychodni są przechowywane w gabinecie zabiegowym Punktu Szczepień w chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, w stabilnej temperaturze 2–8°C. Temperatura wewnątrz chłodziarki jest stale monitorowana, również w dni wolne od pracy.

Przed wizytą na szczepienie pobierz druki i przyjdź na wizytę już z wypełnionymi:

  • Ankieta dla dziecka i rodzica/opiekuna zgłaszającego się do przychodni w kierunku podejrzenia zakażenia SARS CoV-2 - ankieta
  • Formularz zgody na szczepienie – wzór
Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1