• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
informacje ogólne

Informacje ogólne

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce

świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz stomatologii.

Zapewnia mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną dzięki doświadczonej kadrze lekarskiej oraz wykwalifikowanemu personelowi pielęgniarskiemu.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością oraz komercyjnie.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Mazowsze Serce Polski

Flaga Unii Europejskiej