e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W MSPZOZ W KOBYŁCE

 1. Teleporada w MSPZOZ jest udzielana w formie porady telefonicznej.

 2. Teleporady są udzielane przez lekarzy/pielęgniarki/położne w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez pacjenta.

 3. Termin teleporady (dzień i godzina) ustalany jest z pracownikami rejestracji pod numerami telefonów:
  Centrala z możliwością przełączenia do wszystkich komórek organizacyjnych:
   

  tel. 22 182 25 80

   

  wew. 1 - rejestracja ogólna

  wew. 2 - rejestracja dzieci

  wew. 3 - stomatologia

  wew. 4 - rejestracja poradni specjalistycznej

  wew. 5 - medycyna pracy

  wew. 6 - gabinet zabiegowy

  wew. 7 - poradnia ginekologiczno-położnicza

   

  Podstawowa Opieka Zdrowotna dorośli - rejestracja ogólna

  - 517 818 502

   

  Podstawowa Opieka Zdrowotna dzieci - rejestracja dzieci

  - 22 182 25 80

  Poradnia ginekologiczno-położnicza

  - 22 182 25 80

   

  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - rejestracja poradni specjalistycznej

  - 508 339 015

   

 4. Przygotowanie pacjenta do teleporady:

  - przygotować pytania,

  - przygotować dokument tożsamości – w celu weryfikacji tożsamości Rozmówcy,

  - przygotować kartkę i długopis,

  - przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę.

 5. Personel medyczny (lekarz/pielęgniarka/położna) kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

 6. Zaplanowana godzina teleporady może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze porady /wizyty. Zaplanowana teleporada zostanie zrealizowana w ciągu najbliższej godziny, prosimy o oczekiwanie na telefon.

 7. Anulowanie teleporady: Anulowanie teleporady następuje w sytuacji, kiedy personel medyczny w terminie ustalonej teleporady podejmuje 3 próby nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut i pacjent nie odbiera telefonu. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego terminu teleporady przez pacjenta.

 8. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym. 

 10. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np.: recepta, zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej (np.: skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych) do odbioru w rejestracji przychodni.

 11. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych: e-recept, e-zleceń na wyroby medyczne, e-skierowań, zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Informacje jak założyć IKP znajdują się na stronie: pacjent.gov.pl

 12. Instrukcje dotyczące sposobu realizacji:

  E-recepty – po wypisaniu e-recepty pacjent otrzymuje powiadomienie sms zawierające kod recepty lub w przypadku braku możliwości odebrania sms otrzymuje informację telefoniczną z podaniem kodu recepty. W aptece e-recepta zostaje zrealizowana przez Pacjenta po podaniu otrzymanego kodu i swojego numeru PESEL.

  E-skierowania – po wystawieniu przez lekarza e-skierowania pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod skierowania lub wydruk informacyjny. W rejestracji poradni specjalistycznej pacjent przedstawia wydruk informacyjny lup podaje kod e-skierowania oraz swój numer PESEL.

  E-zleceniana wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego zlecenie jest drukowanie. Pacjent odbiera zlecenie w rejestracji i udaje się do sklepu lub apteki bez konieczności wizyty w NFZ.

  Realizacja zleceń badań dodatkowych laboratoryjnych lub obrazowych:

  - badania: EKG, Holter, USG i badania laboratoryjne są realizowane na terenie przychodni

  - badania RTG są realizowane u podwykonawców:

  TOMMA ul. Gdyńska 1/3 Wołomin (na terenie Szpitala) tel. 734 834 233

  Przychodnia DEKAMED ul. Poprzeczna 18 KOBYŁKA tel. 722 061 455

  Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonka ul Mickiewicza 18 tel. 22 763 57 08

  Pacjent sam umawia się na badania.

 13. Przekazywanie dokumentacji medycznej

  a) Pacjenci umówieni na teleporadę mogą przesyłać do przychodni swoją dokumentację medyczną za pośrednictwem maila:

  - dokumentacja-poz.dorośli@mspzoz.pl,

  - dokumentacja-poz.dzieci@mspzoz.pl.

  - dokumentacja-specjalistyka@mspzoz.pl.

  - dokumentacja-stomatologia@mspzoz.pl.

  - dokumentacja-poradnia.k@mspzoz.pl

  Dokumentacja po wydrukowaniu dołączona jest do dokumentacji pacjenta, a następnie wykasowana z maila.

  b) MSPZOZ przesyła drogą elektroniczną dokumentację medyczną tym pacjentom, którzy zadeklarowali chęć pozyskiwania informacji drogą elektroniczną i dopełnili formalności dotyczących jej przekazywania:

  - wypełnili formularz i podpisali w obecności pracownika rejestracji,

  - podali adres e-mail, na który będą wysyłane informacje w formie spakowanego zaszyfrowanego pliku,

  - podali numer telefonu, na który zostanie wysłane SMS-em hasło do rozpakowania zaszyfrowanego pliku.

Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1