e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

W Przychodni w Kobyłce wykonywane są następujące badania:

Zapisy:

  • telefonicznie w godz. 8.30 – 18.00 pod nr tel.: 22 182 25 80 wew. 4, 508 339 015
  • w rejestracji poradni specjalistycznych w godzinach pracy przychodni

Echo serca dzieci - tylko komercyjnie, zapisy:

  • telefonicznie w godz. 8.30 – 18.00 pod nr tel.: 22 182 25 80 wew. 2, 506 082 273
  • w rejestracji POZ - dzieci w godz. 8.00 – 18.00
Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1