• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
informacje ogólne

Administracja

Dyrektor MSPZOZ
Dyrektor MSPZOZ

Urszula Maria Starużyk

Dyrektor MSPZOZ w Kobyłce

magister pielęgniarstwa

specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego

Wykształcenie

2018 - Specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego

2012-2013 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania studia podyplomowe "Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych"

2001-2002 - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych studia podyplomowe „Ekonomika Zdrowia” Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny”

1986-1990 - Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa, magister pielęgniarstwa

Dyrektor medyczna MSPZOZ

Dorota Kościelniak

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Specjalista chorób wewnętrznych

Wykształcenie

2010-2011 - Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Zarządzanie organizacjami ochrony zdrowia

2008 -2009 - Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. Dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie Poradnictwo dietetyczne

2002 - Dyplom Specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych

Dyrektor medyczna MSPZOZ
Główna księgowa
Główna księgowa

Dorota Drapińska

Główna Księgowa

 

Wykształcenie

2003- Certyfikat Księgowy - Ministerstwo Finansów

2003-2006 - OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Ekonomiczno- Społeczny kierunek Finanse i Bankowość tytuł licencjat

2007-2008 - OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego Wydział Ekonomiczno- Społeczny kierunek Finanse i Rachunkowość tytuł magister

2017-2018 - Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie Studia Podyplomowe Wydział Menadżerski i Nauk Technicznych w zakresie Executive Master of Business Administration

Inspektor RODO

Beata Duch - Kosiorek

Inspektor RODO

 

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Obecnie kończy studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ponad dwudziestu lat współpracuje z publicznymi i prywatnymi podmiotami, kancelariami prawnymi, firmami consultingowymi realizując wymagające projekty.

Prowadzi doradztwo oraz szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, pełniąc jednocześnie funkcję Inspektora Ochrony Danych. Od wielu lat związana z administracją rządową i samorządową.

Inspektor RODO

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Mazowsze Serce Polski

Flaga Unii Europejskiej