I. TELEPORADA - INFORMACJA DLA PACJENTA

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W MSPZOZ W KOBYŁCE

 1. Teleporadaw MSPZOZ jest udzielana w formie porady telefonicznej.

 2. Teleporady są udzielane przez lekarzy/pielęgniarki/położne w zależności od problemu zdrowotnego zgłaszanego przez  pacjenta.

 

 1. Termin teleporady (dzień i godzina) ustalany jest z pracownikami rejestracji pod numerami telefonów:

  - Centrala z możliwością przełączenia do wszystkich komórek organizacyjnych:

  tel.  22 182 25 80
  wew. 1 - rejestracja ogólna
  wew. 2 - rejestracja dzieci
  wew. 3 - stomatologia
  wew. 4 - rejestracja poradni specjalistycznej
  wew. 5 - medycyna pracy
  wew. 6 - gabinet zabiegowy
  wew. 7 - poradnia ginekologiczno-położnicza

  - Podstawowa Opieka Zdrowotna dorośli  - 
  rejestracja ogólna
  -  22 786 39 38 lub 22 786 00 60

  - Podstawowa Opieka Zdrowotna dzieci - rejestracja dzieci 
  -  22 786 10 36   

  - Poradnia ginekologiczno-położnicza 
  -  22 786 22 40

  - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - rejestracja poradni specjalistycznej
  - 22 786 01 40  

 2.   Przygotowanie pacjenta do teleporady:
  - przygotować pytania,
  - przygotować dokument tożsamości – w celu weryfikacji  tożsamości Rozmówcy,
  -  przygotować kartkę i długopis,
  -  przebywać w miejscu, w którym można spokojnie prowadzić rozmowę. 

 3. Personel medyczny (lekarz/pielęgniarka/położna) kontaktuje się z pacjentem w wyznaczonym przez rejestrację terminie wizyty oraz potwierdza tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru.

 4. Zaplanowana godzina  teleporady  może ulec przesunięciu ze względu na przedłużające się wcześniejsze porady /wizyty. Zaplanowana teleporada zostanie zrealizowana w ciągu najbliższej godziny, prosimy o oczekiwanie na telefon.

 5. Anulowanie teleporady: Anulowanie teleporady następuje w sytuacji, kiedy personel medyczny w terminie  ustalonej teleporady  podejmuje 3 próby  nawiązania kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut i pacjent nie odbiera telefonu. W takich sytuacjach obowiązuje ustalenie nowego  terminu teleporady  przez  pacjenta.

 6. Podczas teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego stanu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne.

 7. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu 
  z właściwym personelem medycznym.

 8. Jeżeli przemawiają za tym względy medyczne, możliwe jest wystawienie elektronicznych dokumentów (np.: recepta, zwolnienie lekarskie), a także dokumentów w formie papierowej (np.: skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych) do odbioru w rejestracji przychodni.

 9. Pracownicy przychodni informują pacjenta o sposobach realizacji otrzymanych: e-recept, e-zleceń na wyroby medyczne, e-skierowań, zleceń na badania dodatkowe, w szczególności laboratoryjne lub obrazowe, a także o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Informacje jak założyć IKP znajdują się na stronie: pacjent.gov.pl

 10. Instrukcje dotyczące sposobu realizacji:

  E-recepty– po wypisaniu e-recepty pacjent otrzymuje powiadomienie sms zawierające kod recepty lub w przypadku braku możliwości odebrania sms  otrzymuje informację telefoniczną  z podaniem kodu recepty. W aptece e-recepta zostaje zrealizowana przez Pacjenta  po podaniu otrzymanego kodu i swojego numeru PESEL.

  E-skierowania– w chwili obecnej w przychodni nie ma możliwości wystawiana e-skierowań.

  E-zleceniana wyroby medyczne – wystawiane są przez lekarza w programie lub za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez NFZ – eZWM. Po potwierdzeniu uprawnień pacjenta do otrzymania danego wyrobu medycznego zlecenie jest drukowanie. Pacjent odbiera zlecenie w rejestracji i udaje się do sklepu lub apteki bez konieczności wizyty w NFZ.

  Realizacja zleceń badań dodatkowych laboratoryjnych lub obrazowych:
  -   badania: EKG, Holter, USG i badania laboratoryjne są realizowane na terenie przychodni
  -  badania  RTG  są realizowane u podwykonawców:
  TOMMA  ul. Gdyńska 1/3 Wołomin (na terenie Szpitala)  tel. 734 834 233
  Przychodnia DEKAMED ul. Poprzeczna 18  KOBYŁKA   tel. 722 061 455
  Miejski Ośrodek Zdrowia w  Zielonka ul Mickiewicza 18   tel. 22 763 57 08
  Pacjent sam umawia się na badania.

 11. Przekazywanie dokumentacji medycznej
  a) Pacjenci umówieni na teleporadę mogą przesyłać do przychodni swoją dokumentację medyczną za pośrednictwem maila:
  - dokumentacja-poz.dorośli@mspzoz.pl,
  - dokumentacja-poz.dzieci@mspzoz.pl.
  dokumentacja-specjalistyka@mspzoz.pl.
  dokumentacja-stomatologia@mspzoz.pl.
  dokumentacja-poradnia.k@mspzoz.pl
  Dokumentacja po wydrukowaniu dołączona jest do dokumentacji pacjenta, a następnie wykasowana z maila.
  b) MSPZOZ przesyła drogą elektroniczną dokumentację medyczną tym pacjentom, którzy zadeklarowali chęć pozyskiwania informacji drogą elektroniczną i dopełnili  formalności dotyczących jej przekazywania:

  - wypełnili formularz i podpisali w obecności pracownika rejestracji,
  - podali adres e-mail, na który będą wysyłane  informacje w formie spakowanego zaszyfrowanego pliku,
  - podali numer telefonu, na który zostanie wysłane SMS-em hasło do rozpakowania zaszyfrowanego pliku.

 

II. CO TO JEST IZOLACJA DOMOWA

Osoby, u których COVID-19 przebiega łagodnie, nie zawsze wymagają pobytu w szpitalu. Zamiast tego lekarz może im zalecić izolację w warunkach domowych, aby nie narażały innych na zakażenie.

Izolacja domowa oznacza konieczność przebywania w osobnym pomieszczeniu z odpowiednim poziomem wentylacji, w domu albo w innym wyznaczonym do tego

celu miejscu i w miarę możliwości korzystania z oddzielnej toalety. Izolacją możemy być objęci przez czas występowania objawów choroby albo przez inny okres.

Podczas izolacji domowej pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

 • Nie przyjmuj gości.
 • W domu powinni przebywać tylko opiekunowie osoby z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19.
 • Odseparuj się od pozostałych domowników.
 • Jeżeli masz maseczkę, stosuj ją, kiedy znajdujesz się w pomieszczeniu z innymi osobami. W ten sposób chronisz innych.
 • Przebywaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z oknem, które można otworzyć.
 • Jeżeli dzielisz toaletę z innymi domownikami, dokładnie wyczyść ją po każdym użyciu.
 • Używaj osobnych ręczników, naczyń, sztućców, szklanek, pościeli i innych przedmiotów, z których w normalnych okolicznościach korzystają wszyscy domownicy.
 • Proś znajomych, sąsiadów, lub środowiskowych pracowników opieki zdrowotnej o pomoc w codziennych sprawach, takich jak zrobienie zakupów czy wykupienie leków.
 • Unikaj bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, np. poproś o pozostawienie zakupów przed drzwiami.
 • Myj ręce przed każdym kontaktem i po każdym kontakcie z innymi osobami.
 • Stosuj się do zaleceń personelu medycznego i dzwoń do przychodni, jeżeli Twój stan ulegnie pogorszeniu.

III. CZYM JEST KWARANTANNA ?

Kwarantanna oznacza odseparowanie i ograniczenie możliwości przemieszczania się osób, które potencjalnie były narażone na kontakt z wirusem wywołującym COVID-19, ale aktualnie są zdrowe i nie mają żadnych objawów. Kwarantanna jest zazwyczaj obowiązkowa i trwa co najmniej 14 dni. Przeważnie odbywa się w warunkach domowych, ale w szczególnych sytuacjach może być prowadzona w szpitalu lub innych przeznaczonych do tego celu miejscach.                                                                                                                                    

Jeżeli odbywasz obowiązkową lub zalecaną kwarantannę, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

 • Zostań w domu (tzn. nie chodź do pracy, szkoły ani w miejsca publiczne), a także:
  - Obserwuj się pod kątem objawów COVID-19, takich jak gorączka, kaszel czy duszność i trudności w oddychaniu. Jeżeli zauważysz u siebie jakiekolwiek objawy, zostań w domu i zadzwoń do przychodni po poradę.
  - Jeżeli masz kaszel, gorączkę i/lub problemy z oddychaniem, stosuj maseczkę chirurgiczną, aby chronić przez zakażeniem osoby ze swojego otoczenia.
  - Umów się ze swoim pracodawcą na pracę z domu.
  - Sprzątaj i dezynfekuj dom, a przede wszystkim często dotykane powierzchnie i toalety.
 • Proś znajomych, sąsiadów, lub środowiskowych pracowników opieki zdrowotnej o pomoc w codziennych sprawach: zrobieniu zakupów czy wykupieniu leków.
 • Kontaktuj się z rodziną i znajomymi przez telefon, email lub media społecznościowe.
 • Zdobywaj informacje o COVID-19 z zaufanych źródeł.
 • Dbaj o aktywność fizyczną i staraj się pozostać w dobrej kondycji.

IV. JAK PRRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY DOMOWEJ W CZASIE PANDEMII WIRUSA SARS CoV-2

 • zamknij zwierzęta domowe,
 • wywietrz pomieszczenie, w którym będzie się odbywała wizyta,      
 • przetrzyj  klamki i powierzchnie często dotykane preparatem dezynfekcyjnym  lub umyj wodą z detergentem, 
 • przed umówioną godziną  wizyty  umyj dokładnie ręce wodą z mydłem i załóż maseczkę,
 • w czasie wizyty w pokoju powinien  być tylko pacjent, a pozostali domownicy powinni przebywać w innych pomieszczeniach,  
 • w sytuacji, gdy podczas wizyty jest niezbędna obecność innego domownika, w stosunku do takiej osoby będzie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny i obowiązkowo ta osoba musi mieć założoną  maseczkę ochronną,  
 • drzwi do pokoju  w którym przebywa pacjent  muszą być otwarte,
 • drzwi do pozostałych pomieszczeń powinny być zamknięte,
 • w korytarzu przy drzwiach wejściowych przygotuj wolne  miejsce do załażenia/zdjęcia  przez pracownika medycznego  środków ochrony indywidualnej,    
 • w związku z koniecznością skrócenia wizyty ze względów epidemiologicznych do max 15 minut wszystkie zalecenia, wątpliwości zostaną omówione poprzez teleporadę z pacjentem lub jego rodziną. 
Image
Image
Image
Image
Image

Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz wielu specjalizacji. W ramach umowy z NFZ leczymy dzieci i dorosłych. Mamy również Poradnię dla kobiet, w ramach której wykonujemy profilaktyczne badania ginekologiczne oraz prowadzimy edukację przedporodową.

Zapewniamy mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze medycznej. Chcemy, aby nasza Przychodnia była miejscem opartym na wartościach, gdzie dba się nie tylko o zdrowie, ale również o samopoczucie Pacjenta. Dlatego staramy się na bieżąco monitorować jakość świadczonych usług. Pragniemy zmieniać się dla Państwa, bo Pacjent jest dla nas najważniejszy.

+48 22 18 225 80

Rejestracja / Sekretariat
Image
Image
Image
Image