e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU

realizuje projekt pt. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami.

W ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego w SGPZOZ w Błoniu oraz MSPZOZ w Kobyłce w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line.

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie sprawnie działający system teleinformatyczny, który poprzez informatyzację, usprawni cały proces leczenia specjalistycznego i dostępu do dokumentacji medycznej.

Wartość projektu:

2 510 906,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich:

2 008 724,79 PLN

Image
Image
Image
Image
Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1