e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce” w wysokości 720 000,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dzięki dofinansowaniu te grupy naszych pacjentów będą mogli:

  • łatwiej poruszać się po budynku MSPZOZ w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
  • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami, miejsca do zabaw dla dzieci, miejsca do karmienia i przewijania niemowląt,
  • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu MSPZOZ jak i podczas wizyt domowych,
  •  łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
  • łatwiej komunikować się z personelem MSPZOZ.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej
www.zdrowie.gov.pl.

Image
Image
Image
Image
Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1