e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

ZACHĘCAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW

1
OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU
2
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ PIELĘGNIARKI
3
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ POŁOŻNEJ
4
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ LEKARZA
5
KLAUZULA RODO INFORMACJI DLA PACJENTA
6
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU
7
KLAUZULA INFORMACYJNA ROZMOWY TELEFONICZNE
8
OŚWIADCZENIE
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
9
OŚWIADCZENIE
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
10
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
11
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH