e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Strona internetowa dostosowana do WCAG 2.1
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online

ZACHĘCAMY DO POBRANIA DOKUMENTÓW

1
OŚWIADCZENIE O UPOWAŻNIENIU
2
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ PIELĘGNIARKI
3
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ POŁOŻNEJ
4
DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ LEKARZA
5
KLAUZULA RODO INFORMACJI DLA PACJENTA
6
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU
7
KLAUZULA INFORMACYJNA ROZMOWY TELEFONICZNE
8
OŚWIADCZENIE
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
9
OŚWIADCZENIE
o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego
10
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
11
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image