e-usługi dla Mazowsza
strona BIP
strona NFZ
strona Ośrodka Zdrowia na Facebook
Oddział Mazowiecki - Tłumacz Online
NOWY DEFIBRYLATOR W PRZYCHODNI

NOWY DEFIBRYLATOR W PRZYCHODNI

Przychodnia systematycznie dokonuje zakupów nowoczesnego sprzętu. Działania te mają na celu zapewnienie profesjonalnej opieki nad naszymi pacjentami. Z pozyskanych środków z projektu DOSTĘPNOŚĆ PLUS został zakupiony defibylator - urządzenie ratujące życie. Personel medyczny Przychodni uczestniczył w kompleksowym szkoleniu w zakresie podjęcia interwencji w stanach zagrożenia życia. Organizowane cyklicznie szkolenia z użyciem specjalistycznego sprzętu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pacjentom.

Related Articles

Przychodnia Kobyłka

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

ul. Żymirskiego 2
05-230 Kobyłka

NIP: 125 11 34 649
REGON: 017172050

Sekretariat tel.: +48 22 18 225 80
e-mail: sekretariat@mspzoz.pl

Image

WALIDACJA:
HTML5CSS3WCAG 2.1