INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE W SEZONIE 2020/2021 w MSPZOZ W KOBYŁCE.

INFORMACJA DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIWKO GRYPIE W SEZONIE 2020/2021 w MSPZOZ W KOBYŁCE.

Refundacja 100% Szczepionka bezpłatna 

Refundacja 50% 

Pełna odpłatność 

 

-osoby po 75 roku życia.
 

- osoby po 65 roku życia,                                  - dorośli (od 18 do 64 roku życia) zakwalifikowani przez lekarza do grupy zwiększonego ryzyka powikłań pogrypowych,           - kobiety w ciąży,                                 - dzieci od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat.

-pozostałe osoby

Jeśli osoba chce skorzystać z refundacji na szczepionkę musi otrzymać receptę od lekarza ze wskazanym stopniem refundacji, oraz zlecenie do gabinetu zabiegowego. 

Receptę i zlecenie pacjent otrzymuje na wizycie kwalifikującej do szczepienia. Zlecenie do gabinetu zabiegowego ważne jest 24 godziny.

Do gabinetu zabiegowego pacjent 

zgłasza się bezpośrednio po zakupieniu szczepionki. Czas od zakupu szczepionki do zaszczepienia nie może być dłuższy niż 60 min. Pielęgniarka przed podaniem szczepionki poprosi o paragon zakupu, na którym widnieje data i godzina zakupu.  

Osoby nie objęte żadną formą refundacji mogą zapisać się do Przychodni na realizację szczepienia. Odpłatność za szczepionkę dla pacjentów zadeklarowanych do MSPZOZ w Kobyłce wynosi 40 PLN.

Pacjenci nie zadeklarowani do MSPZOZ w Kobyłce, koszt szczepionki, jej podania  i kwalifikacji lekarskiej 100PLN.


 

Opracowane w oparciu o: wskazania refundacyjne Ministerstwa Zdrowia  dotyczące szczepień przeciwko  grypie w sezonie 2020/2021


Drukuj   E-mail